TEHNOMUS Journal                                       

 


Contact

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava

Str. Universităţii, Nr. 13, Cod 720229, Suceava

E-mail: tehnomus@fim.usv.ro

Tel. / Fax:    +40 230 216147 / 260  +40 230 523743 

PhD. Romeo IONESCU romtit@fim.usv.ro - Editor in Chief

PhD. Constantin DULUCHEANU dulu@fim.usv.ro - Journal Secretary 

PhD. Traian Lucian SEVERIN severin.traian@fim.usv.ro - Journal Secretary 

 

 

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: 40 230 523743, e-mail: tehnomus@fim.usv.ro

   Search Engine Optimization