TEHNOMUS Journal                                       
Recenzarea articolelor

 

In TEHNOMUS - New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies" Journal se publica lucrări ştiinţifice ale cercetătorilor din ţară şi din străinătate din domeniul Inginerie Industriala.

Comitetul Stiintific al revistei face recenzia articolelor si ia decizia publicarii lor.

Fiecare lucrare va fi data la blind-review la 2 editori, experti in domeniul in care se incadreaza lucrarea.

In urma procesului de recenzare, fiecare autor primeşte, din partea echipei editoriale, un răspuns cu privire la publicarea lucrării ştiinţifice, dupa cum urmeaza:

 1. Lucrare acceptata spre publicare

 2. Lucrare acceptata cu mici modificari

 3. Lucrare intoarsa spre revizuire si care poate fi retrimisa

 4. Lucrare respinsa (subiectul este in neconcordanta cu tematica revistei sau calitatea articolului nu este suficienta)

       Evaluarea fiecarei lucrari are in vedere urmatoarele criterii:  

 • Relevanta subiectului articolului pentru revista

 • Importanta subiectului dezvoltat in articolului

 • Importanta subiectului dezvoltat in articolului

 • Noutatea subiectului cercetarii

 • Modul in care s-a efectuat cercetarea expusa

 • Metodologia de cercetare

 • Rezultatele cercetarii si Concluziile

 • Implicatii pentru teorie si practica

 • Idei pentru cercetari viitoare

 • Modul de scriere si organizare

 • Bibliografia consultata

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: 40 230 523743, e-mail: tehnomus@usm.ro

   Search Engine Optimization