TEHNOMUS Journal                                       Contact

Faculty of Mechanical Engineering, Automotive and Robotics

Ştefan cel Mare University of Suceava

Str. Universităţii, Nr.13, 720229, Suceava

E-mail: tehnomus@usm.ro

Tel. / Fax:    +40 230 216147 / 260  +40 230 523743

Professor PhD. Costel MIRONEASA costel.mironeasa@usm.ro - Editor in Chief

Associate professor PhD. Constantin DULUCHEANU dulu@usm.ro - Journal Secretary 

Assistant professor PhD. Traian Lucian SEVERIN severin.traian@usm.ro - Journal Secretary 

 

  

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava - Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: 40 230 523743, e-mail: tehnomus@usm.ro

   Search Engine Optimization