TEHNOMUS Journal                                       


Tehnomus Journal 2021


1. Content
2. Articles

 

©Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava -Facultatea de Inginerie Mecanică, Autovehicule și Robotică
Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania, tel: 40 230 523743, e-mail: tehnomus@usm.ro

   Search Engine Optimization